Handledare

Birgit Stark

Foto på Birgit Stark

”Mitt mål är att föra mina pågående doktorandprojekt i mål och fortsätta med vårt goda specialitetsövergripande samarbete.


Birgit Stark, född i Köln 1955. Gift med Andreas Stark, professor i ortopedi vid Danderyds sjukhus, vilket var anledningen till att Birgit flyttade till Sverige 1992.


Birgit erhöll specialistkompetens i kirurgi och plastikkirurgi i Tyskland. Hon disputerade 1999 på Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet, och blev docent i plastikkirurgi 2007. Hon har olika vetenskapliga intressen relaterade till sin kliniska verksamhet.


Sedan år 2005 ansvarar Birgit för vården av patienter med ansiktsförlamningar på Karolinska Universitetssjukhuset. Flera nya behandlingsstrategier är införda och är under vetenskaplig utvärdering. Vidare har Birgit ett specialintresse för kvinnor med bröstcancer och har varit huvudhandledare för ett avhandlingsprojekt med disputation 2010. På uppdrag av plastikkirurgiska yrkesföreningarna har hon grundat ett kvalitetsregister för bröstimplantat vilket nu fått internationellt intresse. För att ta del av Birgits årsrapport 2016 för BRIMP (Bröstimplantatregistret), se denna fil. För BRIMP årsapport 2018, se denna fil.


Sedan 2001 samarbetar Birgit med docent Karin Strigård och senare också med professor Ulf Gunnarsson. Deras samarbete i forskargruppen har utmynnat i flera gemensamma projekt som belyser bukväggens funktion i olika sjukdomssammanhang. Birgit har varit huvudhandledare i arbetet där funktionen av bukväggen studerades vid bukväggsdiastas. Projektet försvarades 2012. Ett gemensamt avhandlingsarbete av rekonstruktion vid stora ärrbråck försvarades november 2016. I det sistnämnda arbetet var Birgit bihandledare.


Studier: Abdominell rektusdiastas

Huvudhandledare för: Ebba Swedenhammar

Christoffer Odensten

Foto på Birgit Stark

Christoffer Odensten, jobbar som överläkare på Sunderby sjukhus, Luleå. 


Disputerad 2023. 
Publikationer i Diva

Publikationer i Pubmed 

Fredrik Brännström

Foto på Fredrik Brännström

Överläkare på kolorektalsektionen, Capio S:t Görans Sjukhus. 


Fredrik Brännström disputerade 2014 med avhandlingen "The impact of structural factors in colon and rectal cancer sergery". Hans forskning rör främst kolorektal cancer men även proktologi. Han har ett kunnande inom epidemiologiska metoder och biostatistik vilket innefattar undervisning samt hjälp med komplexa analyser och metodupplägg inom forskargruppen. 


Publikationer


Studier: Perianala abscesser, Akut kirurgi vid koloncancer

Bihandledare för: Karin Adamo och Niillas Blind.

Michael Dahlberg

Foto på Michael Dahlberg

Universitetslektor, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet  

Medicine doktor och överläkare i kirurgi  


Publikationer

Studier: PROSECO 

Bihandledare för: 

Mikael Lindmark

Foto på Mikael Lindmark

Överläkare Skellefteå Lasarett. 


Disputerad 2022. 


Publikationer

Studier: PROSECO

Bihandledare för: Annie Silfvenius 

Pia Näsvall

Foto på Pia Näsvall

Pia är överläkare i kirurgi med uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Norrbotten. Hon arbetar på Sunderby sjukhus.  Hennes forskning rör parastomala bråck och hon disputerade inom det området i juni 2015.


Är bihandledare för doktoranden Christoffer Odensten.


STOMAMESH är en randomiserad studie där nät som profylax mot parastomalt bråck utvärderas. Just nu är man inom denna studie på gång att utvärdera ett-årsdata. Tredimensionellt ultraljud som diagnostik av stomala problem har utvecklats och utvärderats inom forskargruppen och en studie är startad för att ytterligare studera metoden.


Publikationer

Studier: CE LOUP

Bihandledare för: Christoffer Odensten

Ulf Fränneby

Foto på Ulf Fränneby

Ulrik Lindforss

Foto på Ulrik Lindforss

Docent och överläkare, Sektionen för Nedre Abdominell Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset.


Disputerade 2003 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”On the clinical value of genetic analysis in colorectal cancer patients” . Därefter arbetat klinisk och vetenskapligt inom kolorektal cancer och sedermera inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) med särskilt ansvar på Karolinska, numera Solna, för den senare verksamheten. En rad vetenskapliga arbeten med inriktning på genetiska analyser och kolorektal cancer, senare även inom immunologi och IBD, har publicerats. Samarbetar med ”Center for Infectious Medicine” (CIM) och ”Center for Molecular Medicine” (CMM).  Handledning av doktorander inom ämnet genetik, morfologi och cancer och  inom denna grupp för närvarande Pontus Gustafsson – doktorand inom ämnet klinisk kirurgisk utveckling med inriktning på metodik och hälsoekonomi. En av de ansvariga för LISTO-studien.


Publikationer

Studier: LISTO

Huvudhandledare för: Pontus Gustafsson

Medicine doktor och överläkare vid Akut och Traumasektionen, Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Disputerad 2006 vid Karolinska Institutet Södersjukhuset med avhandlingen ”Patient-Oriented Aspects of the Postoperative Course After Hernia Surgery”.

 

Arbetar kliniskt med akutkirurgi och vetenskapligt med bråckkirurgi. Ulf fick tjänst som sektionschef och överläkare på Södersjukhuset 2001, med uppdraget att starta Akut och Bråcksektionen. På den sektionen strömlinjeformades akutkirurgin och bråckoperationerna standardiserades med kunskapsöverföring till övriga medarbetare och sektioner.

 

Efter flytten från Södersjukhuset 2012 arbetar Ulf på Karolinska Universitetssjukhuset med akutkirurgi och hjälper sjukhusövergripande till att handlägga ärrbråck som uppkommer hos övriga opererande kliniker. Under 2014 inleddes ett samarbete med Helena Genberg och John Sandberg på Transplantationskirurgiska Kliniken med studier om att kartlägga riskfaktorer för ärrbråck efter njurtransplantation samt att utveckla operationstekniken. Parallellt med detta bedrivs även forskning inom ljumskbråckskirurgi.

 

Publikationer

Studier: Ljumskbråckskirurgi, Ärrbråck efter njurtransplantation

Bihandledare för:

Ursula Dahlstrand

Foto på Ursula Dahlstrand

Överläkare i kirurgi på Lasarettet i Enköping


Undervisningsområde: Bukväggskirurgi, Kolorektal kirurgi.

Forskningsområde: Bukväggsbråck (inguinala, femorala och ventrala)


Publikationer

Studier: Ljumskbråckskirurgi

Huvudhandledare för: Linn Westin

Viktor Holmdahl

Foto på Viktor Holmdahl

Medicine doktor och verksam som universitets-ST inom allmänkirurgi vid Kirurgcentrum Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Västerbotten.

Disputerade 2021 i Sunderbyn vid Umeå Universitet med avhandlingen ”Autologous full-thickness skin graft as reinforcement material in the repair of complex hernias”. Avhandlingsarbetet mynnade ut i SHIFT-studien vilket utgör en stor del av det aktuella forskningsarbetet som en av studiens huvudansvariga forskare. I studien utvärderas en ny operationsmetod för reparation av stomibråck med autolog fullhud som förstärkningsmaterial. SHIFT inbegriper också en translationell del där vävnadsprover tagna peri- och postoperativt undersöks för att bättre förstå bråcksjukdomens bakomliggande vävnadsbiologi.

Är bihandledare till Gunnar Nordqvist och kommer därmed också vara involverad i hans avhandlingsprojekt om prehabilitering inför ärrbråckskirurgi.

Publikationer

Studier: SHIFT

Bihandledare för: Gunnar Nordqvist