Postdoktorer

POSTDOKTORER


Här finns information om postdoktorer som fortfarande har anknytning till forskargruppen.

Ioannis Gkekas

Foto på Ioannis Gkekas

Malin Mörner

Foto på Malin Mörner

M.D., Ph.D.

Sektionschef akutmottagningen, Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Disputerad inom epidemiologi och kolorektal cancer. Uppnått specialistkompetens i akutsjukvård maj/ juni 2018.


Avhandling:

Anaemia, blood loss and colorectal cancer (2015)


Epidemiologisk avhandling. Avhandlingen består av data ur svenska kolorektalcancerregistret som länkats till slutenvårdsregistret, validerade journaldata, lokala transfusionsdatabasen och lokala laboratoriedata (båda Karolinska universitetssjukhuset). Data avidentifierades och analyserades på gruppnivå. Avhandlingen består av fyra delarbeten. I delarbete 1-3 ingår ca 7000 patienter, i delarbete 4 ca 500 patienter.


Länk till publikationer på ResearchGate


Mikael Lindmark

Foto på Simon Näverlo

Viktor Holmdahl

Foto på VIktor Holmdahl

Medicine doktor och verksam som universitets-ST inom allmänkirurgi vid Kirurgcentrum Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Västerbotten.


Avhandling:

Autologous full-thickness skin graft as reinforcement material in the repair of complex hernias (2021)


Länk till publikationer på umu.se


Simon Näverlo

Foto på Simon Näverlo

ST-läkare, Centrum för anestesi, operation och intensivvård, Lycksele lasarett


Avhandling:

Stomas from a rural perspective - An evaluation of characteristics, differences and improvement opportunities (2020)


Länk till publikationer på umu.se