Ebba Swedenhammar
Till föregående doktorand

EBBA SWEDENHAMMAR

Till nästa doktorand
Foto på Ebba Swedenhammar

Doktorand vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Specialist i kirurgi vid Capio S:t Görans sjukhus


Huvudhandledare: Birgit Stark

Bihandledare: Karin Strigård, Åsa Edsander-Nord

Aktuell studie:  Abdominell rektusdiastas


The rational of repair in patients with abdominal rectus muscle diastasis during abdominoplasty; a functional analysis with regard to abdominal muscle strength and quality of life.


Övervikt blir ett alltmer vanligt problem både globalt och nationellt. En varaktig lösning har varit att operera dessa patienter med gastric bypass alterativt sleeve. I samband med viktnedgången får många patienter överskott av hud framför allt på buken, men även armar, bröst och lår. Så många som 80% av patienterna som genomgått bariatrisk kirurgi önskar rekonstrukiv kirurgi för att korrigera överskottet. Den vanligaste operationen är en bukplastik, där naveln skärs ut och överskottet receseras varvid den kraniella lambån sutereras mot den kaudala och en ny navel skapas. I samband med denna operation kan vi också reparera eventuell rektusdiastas.


En diastas över 3 cm anses enligt tidigare studier vara patologisk. Vid tidigare studier har man undersökt huvudsakligen kvinnor som fått besvär postpartum. Besvären har då varit ryggvärk, avsaknad av stabilitet i bukmuskulaturen, bulging och smärta. Korrigering med sublay nät alternativt Quillsuturer användes för att korrigera patienternas diastaser och vid ett år sågs en förbättrad styrka och quality of Life.


Frågan är nu om patienterna med massiv viktnedgång har samma problematik. De har, precis som vid graviditeter, ett tidigare ökat buktryck vilket skulle kunna ge upphov till diastasproblematik. Det finns inga incidens- eller prevalenssiffror för denna grupp av patienter. Tidigare har man mätt rektusdiastas med DT buk, vilket givit upphov till strålning trots relativt benign indikation för undersökning. Ultraljud skulle vara en mindre invasiv modalitet för att undersöka patienterna.


Fyra arbeten kommer vara del av doktorandprojektet:


  1. Kan vi med strikta riktlinjer och god kirurgisk träning sänka komplikationerna vid bukplastikoperationer efter massiv viktnedgång, oavsett kirurgisk specialitet.
  2. Hur är funktion, smärta och livskvalitet 4-6 år efter operation och lagning av rektusdiastas?
  3. Kan man avgöra patologi vid diastas med ultraljud istället för DT buk, vilket tidigare varit standard?
  4. Genom randomisering av patienter med rektusdiastas kommer hälften av patienterna att repareras i samband med deras bukplastik. Uppföljning av patienten avseende funktion och livskvalitet.


Publikationer:


Long-term follow-up after surgical repair of abdominal rectus diastasis: a prospective randomized study.

Swedenhammar E, Strigård K, Emanuelsson P, Gunnarsson U, Stark B.

Scand J Surg. 2020 Apr.


Surgical Training and Standardised Management Guidelines Improved the 30-Day Complication Rate After Abdominoplasty for Massive Weight Loss.

Swedenhammar E, Stark B, Hållstrand AH, Ehrström M, Gahm J.

World J Surg. 2018 Jun.